Regulamin

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu InternetowegoJesz Zdrowo, działającym pod adresem www.jesz-zdrowo.pl . Złożone przez Klienta zamówienie (zwanego dalej Klientem lub Zamawiającym) jest równoznaczne z jego akceptacją i zobowiązuje Klienta do przestrzegania tychże zasad. Wyjaśnienie pojęć, o których mowa w Regulaminie:

1. Sprzedający - sklep internetowy Jesz Zdrowo, którego właścicielem jest firma INARI Aleksandra Mazur, ul. Żwirki i Wigury 5/3B, 54-621 Wrocław, NIP 894-259-64-39

2. Zamawiającym (lub Klient) - rozumie się przez to osobę fizyczną posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą. 

3. Sklep - rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.jesz-zdrowo.pl oraz sklep stacjonarny, znajdujący się we Wrocławiu, przy ul. Żwirki i Wigury 5/3B.

4.Towar - rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej w Sklepie.

5. Cena - oznacza cenę brutto Towaru, wyrażoną w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT. Cena znajdująca się przy Towarze nie uwzględnia Kosztów dostarczenia Towaru.  

6. Dostawcy - pracownicy Sprzedawcy lub inne osoby upoważnione przez Sprzedawcę do dostarczania Towarów.

7. Koszty dostarczenia Towaru - rozumie się przez to koszty ponoszone w celu dostarczenia Towaru Zamawiającemu, zgodnie z dokonanym przez niego Zamówieniem.

II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ i SPOSÓB ICH REALIZACJI

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. Zamówienia składane są online, na stronie internetowej, przez koszyk zamówień. Sklep realizuje zamówienia w terminach i w sposób opisany na stronie Sklepu, w zakładce Dostawa, płatności i czas realizacji. Sklep nie realizuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Zamówienia składać można:

  • poprzez stronę internetową Sklepu www.jesz-zdrowo.pl
  • poprzez e-mail: sklep@jesz-zdrowo.pl
  • telefonicznie 796-144-884  (pon.-pt. godz. 10-18, soboty 10-14)
  • osobiście w sklepie stacjonarnym

 

3. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest rejestracja  w sklepie internetowym www.jesz-zdrowo.pl oraz podanie danych osobowych konicznych do realizacji zamówienia.

4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma e-mail, na adres podany przy składaniu zamówienia, potwierdzający przyjęcie zamówienia przez Sklep oraz informację o dostępności towaru i ewentualny czas realizacji zamówienia.

5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości e-mail przesłanej na wskazany przez Klienta adres elektroniczny, co może być spowodowane w szczególności przez blokowanie lub usuwanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych.

6. Sklep internetowy www.jesz-zdrowo.pl  zastrzega sobie prawo do braku dostępności określonego towaru. W przypadku niedostępności zamówionych Towarów Klient jest informowany przez Sklep o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji.


7. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy zamówienie zostało złożone nieprawidłowo lub gdy Klient nie przestrzega Regulaminu sklepu internetowego oraz gdy zamówienie nie może być zrealizowane z przyczyn logistycznych.

7. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na koncie lub od momentu potwierdzenia zamówienia, w przypadku płatności przy odbiorze. Sklep dołoży wszelkich starań aby czas realizacji był jak najkrótszy. W przypadku zmiany czasu realizacji lub braku możliwości realizacji zamówienia Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany drogą telefoniczną lub przez e-mail podany w procesie rejestracji.

8. Login i hasło mają charakter poufny i Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem go osobom trzecim. Zamawiający korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Zamawiający.

III. DOSTAWA

1. Sprzedający dostarczy zamówiony Towar zgodnie z wyborem Klienta.

2. Możliwości dostawy w Sklepie Jesz Zdrowo:

  • Odbiór osobisty w sklepie Jesz Zdrowo, znajdującym się przy ul. Żwirki i Wigury 5/3B, we Wrocławiu.
  • Wysyłka kurierem pod wskazany przez Zamawiającego adres, na warunkach opisanych w zakładce Dostawa, płatności i czas realizacji.

IV. REKLAMACJE I ZWROTY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. Z 2000r. Nr 22 poz.271 z późniejszymi zmianami) Klient może odstąpić od umowy kupna w terminie 10 dni poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania i musi być zwrócony w stanie nienaruszonym i w oryginalnym opakowaniu. Towar niespełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty. W razie zwrotu towaru Klient ponosi koszty przesyłki z i od klienta.
3.Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient stwierdzi w nim wady lub uszkodzenia powstałe w trakcie dostawy, należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru oraz poinformować o tym sklep w przeciągu 7 dni od dnia dostarczenia towaru. Klient może otrzymać zwrot kosztów zakupu towaru lub nowy, identyczny produkt.
4. Reklamacje należy zgłaszać na adres: sklep@jesz-zdrowo.pl lub pod numerem tel. 796 144 884
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" z dnia 2 marca 2000r. Dz.U. Nr22 poz.271.

6. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia przez Klienta wysłanego zamówienia będzie traktowana jako naruszenie niniejszego regulaminu.

V.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wszystkie dane osobowe są gromadzone wyłącznie na potrzeby firmy RM Radosław Mazur i  podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. „O ochronie danych osobowych" Dz.U. 133/97 poz. 883. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę RM Radosław Mazur wyłącznie dla jej potrzeb.
2. Klient ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

3. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Konieczne są do wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.

4. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego www.jesz-zdrowo.pl.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl